Mái bạt kéo lùa lượn sóng, thiết kế lắp đặt hệ thống thông minh giá rẻ nhất

Bạt kéo lượn sóng đa phần người dùng với mục đích kẻo thả, kéo qua lại để che nắng mưa ngoài trời